Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

hersmile
Chcesz mieć coś na całe życie – zrób sobie tatuaż, bo z miłością różnie bywa.
hersmile

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viajestjuzzapozno jestjuzzapozno
hersmile
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viajestjuzzapozno jestjuzzapozno
hersmile
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestjuzzapozno jestjuzzapozno

June 28 2015

hersmile
1700 7491
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacagness cagness
hersmile
Reposted fromnameherhope nameherhope viazupelnie zupelnie
hersmile
4816 1a3e
hersmile
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaLove-Life Love-Life
1492 f91f
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaLove-Life Love-Life
hersmile
1593 0621 500
nie ma nadziei.
hersmile
6220 4a6e 500

luzfosca:

Pierre Jahan

Louvre museum in Paris. Spring cleaning in the Great Hall, 1947.

Reposted fromlifeless lifeless viaunmadebeds unmadebeds
hersmile
Charlotte Le Bon & Pierre Niney. (Yves Saint Laurent - 2014)
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viaunmadebeds unmadebeds
hersmile
1383 132a
Reposted fromtoft toft viaunmadebeds unmadebeds
hersmile
5193 babb 500
Coben "Zachowaj spokój"  6
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viat-e-x-t t-e-x-t
hersmile
5094 a03f 500
Coben "Zachowaj spokój" 
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viat-e-x-t t-e-x-t
hersmile
W gruncie rzeczy nic nie przeżyła, ale przemarzyła...
— Eric-Emmanuel Schmitt 'Historie miłosne'
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
hersmile
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
hersmile
0752 1142
hersmile
5563 9c12 500
Coben "Zachowaj spokoj" 11
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viat-e-x-t t-e-x-t
hersmile
5585 b4d3 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 6
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viat-e-x-t t-e-x-t
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl